Sufficiency Economy Initiative

(www.sufficiencyeconomy.com)

ดีแทค โตโยต้า และ สกว.จับมือเปิดไอเดีย 13 กูรูเชื่อมั่น ศก.พอเพียงกู้วิกฤต


บริษัท ดีแทคและโตโยต้า ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เผยแพร่ "เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลก" ที่ไทยยื่นข้อเสนอให้โลกเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤติ 13 โดยนักคิดระดับโลก

นักวิชาการและเอกชนไทยมั่นใจเศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบ ด้านนายกฯ ภูฏานหนุน ถ้าทำได้ ไทยคือผู้นำ

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และ บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม และสถาบันไทยพัฒน์ จัดแถลงข่าว เปิดบทสัมภาษณ์ "เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะโลก" ซึ่งเป็นผลจากการที่โครงการจัดทำแผนที่เดินทาง (Road Map) และการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างประเทศ โดยสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคมและสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ได้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับนักคิด นักวิชา?การ ?และบุคคลที่มีชื่อ?เสียงระดับโลกจำนวน 13 คน โดยมี ดีแทค และ โตโยต้า สนับสนุนการเผยแพร่

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการสัมภาษณ์นักคิด นักวิชาการ และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกถึง 13 คน และรวบรวมเป็นบทความไว้ที่เดียวกันจำนวน 12 บทความ เป็นการยื่นข้อเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โลก เช่น ศ.ดร. วูล์ฟกัง ซัคส์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมคนสำคัญของเยอรมนี ให้ความสนใจการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมาก และมองว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกประเทศในเวลานี้ อีกทั้งมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่รู้จักในเยอรมนี

นอกจากนี้ยังมี ศ.ดร.อมาตยา เซน ศาสตราจารย์ชาวอินเดียเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 1998 ซึ่งมองว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้สิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และใช้โอกาสให้พอเพียงกับชีวิตที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงความไม่ต้อง?การ แต่ต้องรู้จักใชข้ชีวิตให้ดีพอ อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของรายได้และความร่ำราวย แต่ให้มองที่คุณค่าของชีวิตมนุษย์

ขณะที่ ฯพณฯ จิกมี ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศภูฏาน ได้ให้ทัศนะว่า หากประเทศไทยกำหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวาระระดับชาติ และดำเนินตามแนวทางนี้อย่างจริงจัง หากไทยจะสามารถสร้างโลกใบใหม่จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชีวิตที่ยั่งยืน และสุดท้ายจะไม่หยุดเพียงแค่ในประเทศแต่จะเป็นหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทำได้สำเร็จไทยก็คือผู้นำ

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์และผู้นำระดับโลกพบแล้วว่า ความรู้และอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นเมื่อศตวรรษที่แล้วได้เป็นพลังขับ เคลื่อนโลกเมื่อศตวรรษที่แล้ว และถึงขณะนี้เราเห็นแล้วว่า โลกเกิดความไม่สมดุลอย่างรุนแรง แสดงว่าความรู้ไม่สมบูรณ์ และเทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมใช้ก็สร้างการบริโภคพลังงานมากจนเกิด ความไม่สมดุล เกิดปัญหาโลกร้อน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ความไม่สมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีคำถามว่า เมื่อขึ้นศตวรรษใหม่ ความรู้อะไร วิธีคิดแบบไหน ที่จะทำให้โลกอยู่รอด?ได้

รองผู้อำนวยการ สกว. กล่าวอีกว่า ประเทศไทยโชคดีมากด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้ทรงสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น และบอกด้วยว่า ต้องมุ่งเข้าหาความพอประมาณ มีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน ขณะเดียวกันเป้าหมายนี้ยังเป็นทั้งวิธีการ และวิธีคิดด้วย แล้วเราต้องคิดต่อว่า จะทำอย่างไร เราต้องการการถกเถียงในระดับโลกเพื่อตกผลึกว่า วิธีคิดแบบไหน ความรู้แบบไหน ที่จะผลักดันความก้าวหน้าของโลกศตวรรษใหม่ เพราะโลกมาถึงทางตันแล้ว

"เราสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเชื่อที่ยืนยันได้ว่า น่าจะเป็นคำตอบของโลก ถ้าจนแต้มแล้วเขาจะเห็นว่า ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน แนวคิดเรื่องภูมิคุ้มกันความพอประมาณความสมดุลต้องเกิดขึ้นแน่ สกว.และคณะวิจัยเชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียงคือคำตอบ และคงมีการยืนยันมากขึ้นเรื่อยๆ" รอง ผอ. สกว. กล่าว

ดร.อภิชัย พันธเสน ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) กล่าวว่า วิกฤตทุกครั้งมีพื้นฐานมาจากความโลภ เพราะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและวิชาเศรษฐศาสตร์สอนให้มนุษย์แสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองมากที่สุด และการผลิตเป็นสิ่งที่ดีเพราะก่อให้เกิดรายได้ แต่สิ่งที่ไม่ได้สอนคือ ยิ่งผลิตมากยิ่งก่อให้เกิดของเสียมาก และยิ่งผลาญทรัพยากรในอัตราเร่งมากขึ้น พร้อมกับย้ำว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต้องเน้นที่ความพอเพียงกับคุณธรรมอันประกอบ ด้วย ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน ซึ่งเป็นสองสิ่งที่สำคัญ แต่คนไม่ค่อยพูด?ถึง

พีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ดีแทคได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้าสู่ชุมชน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การให้บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร ผ่านบริการ *1677 ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรทาง SMS ฟรีทุกวัน และให้เกษตรสอบถามข้อมูลหรือฝากถามปัญหาไปยังปราชญ์ชาวบ้านได้ทั่วทุก ภูมิภาค พร้อมกับรวบรวมรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ด้วย


[Original Link]